ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 6 дугаар сарын 12-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал


6-р сар. 7, 2018, 2:57 a.m.

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 6 дугаар сарын 12-ны

хурлаар хэлэлцэх асуудал

     

      Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1000 цагт эхэлнэ.

Хэлэлцэх асуудал:

1. Төрийн аудит болон ҮАГ-ын аудитийн дүгнэлт, зөвлөмжийн дагуу хийгдсэн арга хэмжээний тайланг хэлэлцүүлэх

      СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

      СНББА-ны дарга Д.Барсболд

2. 2018/2019 оны хичээлийн жилийн Эрдэм шинжилгээний ажлын нэгдсэн хуанли, график

      ЭШХАЭ дэд захирал Т.Намнан

      ЭШИГ-ын дарга Т.Энхцацрал

3. ШУТИС-ийн 2018/2019 оны хичээлийн жилийн нэг кредитийн үнэлгээний танилцуулга

       СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

       СНББА-ны дарга Д.Барсболд

Бусад асуудал:

  • ШУТИС-ийн багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийн 2017/2018 оны хичээлийн жилийн ажлын тайлангийн мэдээ

       ШУТИС-ийн ёс зүйн зөвлөлийн дарга, профессор А.Эрдэнэбаатар

  • ШУТИС-ийн төв архив, бүрэлдэхүүн сургууль, институт, хүрээлэнгийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шалгалтын  дүнгийн тухай  

        ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү   

 

 

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР