ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 3 дугаар сарын 13-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал


2-р сар. 28, 2018, 2:29 a.m.

ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны

3 дугаар сарын 13-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал

     

      Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

 

Хэлэлцэх асуудал:

1. ШУТИС-ийн дэргэд гарааны компани байгуулах, хөгжүүлэх журмын төсөл 

            ЭШХАЭ дэд захирал Т.Намнан

            ЭШИГ-ын дарга Т.Энхцацрал

2. ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын дунд “Робокон-2018” тэмцээн зохион байгуулах тухай

ЭШХАЭ дэд захирал Т.Намнан

       МХТС-ийн ахлах багш Ц.Хүрэлбаатар 

3. “ШУТИС-ийн ном, сурах бичгийн журам”-ын төсөл

      СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

      ХХТГ-ын дарга Ж.Арслан

 

Бусад асуудал:

  • Хөтөлбөр, мэргэжлийн нэр өөрчлөх тухай

      СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

      СБЗГ-ын дарга Д.Гэрэлт-Од

      СХБА-ны дарга Д.Батдорж

 

 

           ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР