Зөвлөгөө


Өнөөдөр ажилд орохын тулд зөвхөн сайн мэргэжилтэн байх хангалтгүй юм. Бусдаас юугаараа давуу байх вэ? Өөрийгөө зөв тодорхойлох, хөгжүүлэх бусад олон чадварыг эзэмшсэн байх хэрэгтэй.

 • Ажил, мэргэжлээ идэвхтэй хайх, эрэл хайгуул хийх
 • Өөрийн СV-г бичих
 • Ажлын байрны ярилцлагад бэлтгэх
 • Хөдөлмөр эрхлэх төлөвлөгөө боловсруулах
 • Өөрийгөө хөгжүүлэх
 • Хувийн зохион байгуулалттай байх
 • Ажил, хөдөлмөр хийх чин хүсэл эрмэлзэлтэй байх
 • Өөрөө өөрийнхөө хүчинд найдаж, өөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэх

Ажлын байранд тавигддаг нийтлэг ур чадварууд

 • Харилцааны соёл, ёс зүйтэй байх
 • Бусадтай хамтран ажиллах буюу багаар ажиллах
 • Асуудлыг оновчтой шийдвэрлэх
 • Санаачилгатай, хариуцлагатай байх
 • Зохион байгуулах, төлөвлөх чадвар
 • Мэдээлэл олж авах
 • Байнга суралцах, өөрийгөө хөгжүүлэх
 • Компьютер, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл дээр ажиллах