Цагийн болон байнгын ажлын байранд бүртгэх, зуучлах


Манай Улсын хүн амын 20 гаруй хувийг 15-24 насны залуучууд эзэлдэг. Эдгээрийн 28.1 хувь буюу 175000 гаруй залуучууд төрийн болон төрийн бус өмчийн Их дээд сургууль, коллеж, МСҮТ-үүдэд суралцаж байна.

Оюутнуудад хичээлээсээ гадуур ажил хөдөлмөр хийж, орлого олоход дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор  цагийн ажлын байранд зуучладаг. Цагийн ажилд зуучлуулах хүсэлтэй оюутнууд бүртгүүлэх хэсэгт дарж бүртгүүлнэ үү!

Оюутны анкет  http://202.5.195.20/StudentApp/Job