Гишүүн байгууллагууд


 

Манай ажил олгогчид

      ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиуд

 • Барилга, архитектурын сургууль
 • Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн Сургууль
 • Геологи, уул уурхайн сургууль
 • Механик, тээврийн сургууль
 • Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль
 • Үйлдвэрлэлийн технологийн сургууль
 • Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль
 • Эрчим хүчний сургууль
 • Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль
 • Е-нээлттэй институт
 • Гадаад хэлний институт

 Манай хамтрагч байгууллагууд

 • Монгол улсын их сургууль
 • Хөдөө аж ахуйн их сургууль
 • Эрдэнэт үйлдвэр 
 • NAB ХХК

Гишүүн орнууд