Интернет түр хугацаагаар хязгаарлахыг мэдэгдэж байна.


6-р сар. 11, 2018, 8:41 a.m.

2018 оны 6-р сарын 12-ны өдрийн 18 цагаас ISP “Unitel”  ХХК нь  шилэн кабелийн өргөтгөлийн ажилтай тул  ШУТИС-ийн төвийн байрнуудын Интернетийг түр хугацаагаар хязгаарлахыг мэдэгдэж байна.