ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны хурлын шийдвэр


1-р сар. 31, 2018, 5:12 a.m.

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

 

2018 оны 01 дугаар сарын 23                                                                                                Улаанбаатар хот

Захирлын зөвлөлийн хурал 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлж ...........цагт өндөрлөв.