Кредитийн урамшуулал авах оюутны материал хүлээн авна


12-р сар. 19, 2017, 3:40 a.m.

2017-2018 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд ШУТИС-ийн Кредитийн урамшуулал олгох журмын дагуу шаардлага хангасан оюутны материалыг  оюутны үйлчилгээний нэгдсэн хуанлид заасан хугацаа XII/25-29 ны хооронд ОСҮА-д хүлээн авна.

Материалаа өгөх оюутнууд эхний ээлжинд сургуулийнхаа дэд захиралд хандах. Дэд захирал нэгтгэн ОСҮА-д ирүүлнэ.

Урамшуулалд хамрагдах оюутны дэлгэрэнгүй мэдээлэл ирүүлэх загвар

Оюутны соёл, үйлчилгээний алба