ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2017 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хурлын шийдвэр


8-р сар. 30, 2017, 8:33 a.m.

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ШИЙДВЭР

2017 оны 7 дугаар сарын 21                                                                        Улаанбаатар хот

Захирлын зөвлөлийн хурал 2017 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1100 цагт эхэлж 1210  цагт дуусав. Хурлыг Захирал Б.Очирбат удирдав.

Хуралд:

Сургалт, оюутны асуудал эрхэлсэн дэд захирал                            Х.Энхжаргал

Эрдэм шинжилгээ, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн дэд захирал         Т.Намнан

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт эрхэлсэн дэд захирал                     Б.Сүхбат

Санхүү, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн дэд захирал                           Л.Баяр-Эрдэнэ

БАС-ийн захирал                                                                          Э.Нинжгарав

БуХС-ийн захирал                                                                        А.Энхбат

ГУУС-ийн захирал                                                                       Л.Пүрэв

МехТС-ийн захирал                                                                     Д.Цолмонбаатар

МХТС-ийн захирал                                                                      Н.Чулуунбанди

ҮТС-ийн захирал                                                                         Ж.Туяацэцэг

ХШУС-ийн захирал                                                                      Д.Ганхуяг

ЭХС-ийн захирал                                                                         Ч.Мангалжалав

ГХИ-ийн захирал                                                                         Т.Батбаяр

Е-НИ-ийн захирал                                                                        Я.Наранцэцэг нар оролцов.

Цаг үеийн асуудлаар хуралдав.

Шийдвэрлэсэн нь:

1. Засвар тохижилт болон бусад асуудлыг Санхүү, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэтэй ярилцаж шийдвэрлэж ажиллах.

2. Бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлууд 2017 оны 8 дугаар сарын 16-наас ажилдаа орох.

3. Засвар тохижилтийн ажлыг 8 дугаар сарын 15-ны дотор дуусгах.

4. Үр дүнгийн гэрээний төслийг сургуулийн зорилго, зорилт хөгжлийн хөтөлбөр төлөвлөгөөтэй уялдуулан хамт олны хурлаас гарсан санал санаачлагыг тусган 2017 оны 8 дугаар сарын 15-ны дотор Захиргаа, хүний нөөцийн газарт ирүүлэхээр тогтов.

 

Захиргаа, хүний нөөцийн газар