Европ


 

Сургууль, байгууллага

Гэрээний төрөл

Гэрээ байгуулсан огноо

Гэрээний хугацаа

А

Австри/ Бүгд Найрамдах Австри Улс

1.       

Vienna University of Technology

ХА-ны гэрээ

2007.08.31

Урт хугацааны

Б

Болгар/Бүгд Найрамдах Болгар Улс

2.       

University of Chemical Technology and and Metallurgy

ХА-ны гэрээ

2014.11.03

5 жил

Г

Герман/ХБНГУ

3.       

Hochschule Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences

ХА-ны гэрээ

2010.01.11

1 жил

/жил бүр сунгагдана/

4.       

Technical University of Darmstadt

ХА-ны гэрээ

1995.07.13

3 жил /сунгагдсан/

5.       

Freiberg University of Mining and Technology

ХА-ны гэрээ

1993.12.11

2011.11.16

3 жил /сунгагдсан/

6.       

Dresden University of Technology

ХА-ны гэрээ

1999.05.17

Хугацаа заагаагүй

7.       

The Ilmenau University of Technology

ХА-ны гэрээ

2007.03.12

Урт хугацааны

8.       

Springer Science and Business Media

ХА-ны гэрээ

2012.03.14

Урт хугацааны

И

Итали/Бүгд Найрамдах Итали Улс

9.       

Polytechnic University of Bari

ХА-ны санамж бичиг

2014.05.28

5 жил

Л

Латви – Бүгд Найрамдах Латви Улс

10.   

Riga Technical University

ХА-ны гэрээ

2014.06.12

5 жил

О

Орос-Оросын Холбооны Улс

11.   

Baikal State University of Economics and Law

ХА-ны гэрээ

2011.03.28

5 жил

12.   

East Siberia State University of Technology and Management

ХА-ны гэрээ

1997.06.17

5 жил /сунгагдсан/

13.   

Moscow State Mining University

ХА-ны гэрээ

2011.02.23

5 жил

14.   

Plekhanov Russian University of Economics

ХА-ны гэрээ

2010.10.06

5 жил

15.   

Irkutsk State Academy of Agriculture

ХА-ны гэрээ

2011.04.29

5 жил

16.   

Irkutsk State Technical University

ХА-ны гэрээ

2007.04.26

5 жил /сунгагдсан/

17.   

Kemerovo Institute of Food Science and Technology

ХА-ны гэрээ

2013.04.11

5 жил

18.   

Moscow State University of Civil Engineering

ХА-ны санамж

бичиг

2009.01.27

5 жил /сунгагдсан/

19.   

“Bauman” Moscow State Technical University

ХА-ны гэрээ

2012-2013

5 жил

20.   

Moscow State University of Geodesy and Cartography

ХА-ны гэрээ

2002.04.25

Хугацаа заагаагүй

21.   

Lomonosov Moscow State University

ХА-ны гэрээ

2002.09.11
2007.09.11

5 жил

22.   

Moscow Technical University of Communications and Informatics

ХА-ны гэрээ

2012.03.27

5 жил /сунгагдсан/

23.   

“National Research University” Moscow Power Engineering Institute

ХА-ны гэрээ

2014.04.07

5 жил

24.   

Moscow State University of Technology and Management

ХА-ны гэрээ

2009.12.11

5 жил /сунгагдсан/

25.   

National University of Science and Technology “MISIS”

ХА-ны санамж бичиг

2012.03.27

5 жил

26.   

Moscow Architectural Institute

ХА-ны гэрээ

2011.11.11

5 жил

27.   

Gubkin Russian State University of Oil and Gas

ХА-ны гэрээ

2009.12.01

5 жил /сунгагдсан/

28.   

Russian State Library

ХА-ны гэрээ

2011.03.15

Урт хугацааны

29.   

Russkiy Mir Foundation

ХА-ны санамж бичиг

2009.08.07

5 жил /сунгагдах/

30.   

Saint-Petersburg State University of Economics

ХА-ны гэрээ

2002.09.17

Урт хугацааны

31.   

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics

ХА-ны гэрээ

1998

Хугацаа заагаагүй

32.   

The Ural State Mining University

ХА-ны гэрээ

2010

Урт хугацааны

33.   

Ural Federal University

ХА-ны гэрээ

2000.10.24

5 жил /сунгагдсан/

34.   

Voronezh State University

ХА-ны гэрээ

2013.11.12

5 жил

П

Польш – Бүгд Найрамдах Польш Улс

35.   

AGH University of Science and Technology

ХА-ны санамж бичиг

2012.06.07

Хугацаа заагаагүй

У

Украйн

36.   

National Aviation University

ХА-ны гэрээ

2012.04.24

5 жил

Ф

Франц – Бүгд Найрамдах Франц Улс

37.   

Reims School of Art and Design

ХА-ны гэрээ

2012.06.26

5 жил

Ч

Чех - Бүгд Найрамдах Чех Улс

38.   

Czech Technical University in Prague

ХА-ны гэрээ

2002.04.08

Урт хугацааны

Швейцари – Швейцарийн Холбооны Улс

39.   

The European University

ХА-ны санамж бичиг

2012.09.12

5 жил

40.   

Swiss Federal Institute of Technology

ХА-ны гэрээ

2012.05

5 жил