Африк


 

Сургууль, байгууллага

Гэрээний төрөл

Гэрээ байгуулсан огноо

Гэрээний хугацаа

Ө

Өмнөд Африк – Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улс

1.

Management College of Southern Africa (MANCOSA)

ХА-ны гэрээ

2010.02.27

5 жил