Message from the President

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн нэрийн өмнөөс та бүхэнд их сургуулиа, эрхэм зорилгоо танилцуулж байгаадаа их баяртай байна.

More

Mission

ШУТИС-ийн зорилго нь мэргэжлийн өндөр мэдлэг, дадал, чадавхитай, бүтээлч сэтгэлгээтэй мэргэжилтэн, судлаачдыг бэлтгэх; нийгмийн...

More

Values

Хууль ёс, эрдэм, соёлыг дээдлэх;
Эрдмийн эрх чөлөө, хүний хөгжлийг эрхэмлэх;
Бие даасан байдлыг хангах;

More

Vision

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн хөгжлийн алсын хараа нь олон улсад нэр хүнд бүхий, судалгаанд суурилсан, нээлттэй их сургууль болгоход оршино.

More

History

1960-аад оноос Монгол Улс аж үйлдвэр-хөдөө аж ахуйн орон болох зорилтыг тавьж хэрэгжүүлэх үүднээс дотооддоо инженер, техникийн боловсон хvчин...

More